Съдържание

Статии

Общинският съветник от БСП Борис Цветков подкрепи граждански протест срещу увеличението на цената на водата в София

Днес общинският съветник от БСП Борис Цветков подкрепи граждански протест срещу увеличението на цената на водата в София, който се проведе преди насроченото заседание в Административния съд – София град. След 14 месеца, днес отново не тръгна делото срещу петгодишния бизнес план на "Софийска вода" АД и предвиденото в него първо увеличение.

Според протестиращите в резултат на увеличението на цената на водата, гражданите на София са ощетени с над 20 милиона през 2017 година, без да било подобрено качеството на предоставяните услуги от "Софийска вода".

Странична лента