Съдържание

Статии

Общинският съветник от БСП Борис Цветков ще участва в обществено обсъждане на застроителния план на "Дружда-2", част II

Днес общинският съветник от БСП в СОС Борис Цветков ще вземе участие в обществено обсъждане на промяна на застроителния план на ж.к. "Дружда-2", част II (блокове с № 300, 400 и 500). Предлаганите промени ще доведат до застрояване на част от междублоковите пространства в района. Те засягат над 20 000 души, живеещи в тази част на жилищния комплекс.

Общественото обсъждане ще се проведе от 18,30 часа в 150-о ОУ "Цар Симеон Първи" (жк. "Дружба-2", ул. "Делийска воденица" №11).

Странична лента