Съдържание

Статии

Калоян Паргов: СО да докаже реално спестената енергия срещу инвестираните милиони за енергийна ефективност!

С колегите от групата на БСП в СОС настояваме Столична община да докаже реално спестената енергия срещу направените милионни инвестиции по проекти за енергийна ефективност и ВЕИ. Това заяви лидерът на БСП - София и председател на групата на социалистите в СОС Калоян Паргов. По този повод съветниците от БСП ще внесат питане и ще изискат подробна информация относно всички разходи, направени от Столична община по различни енергийни проекти. Както е известно, съветниците от БСП настояха първите три точки с доклади от дневния ред на предстоящата сесия на СОС в четвъртък, внесени от кмета Йорданка Фандъкова, да бъдат отложени и напълно преработени. Става въпрос за докладите, свързани с Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020 г., с Плана за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017-2019 г. и с Програмата за насърчаване използването на енергия на възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017-2019 г. Трите документа са пълни с остарели и неточни данни, а освен това не са синхронизирани помежду си. На редовното заседание на Комисията по транспорт и туризъм днес Калоян Паргов поиска докладите да бъдат изтеглени, за да може да бъдат преработени, но предложението му беше отхвърлено с мнозинството на ГЕРБ.

"Всичко това ще тежи на тяхната съвест. Не за първи път управляващите постъпват по този начин. Но сега, с енергийните планове и програмата наистина прекрачиха границата, коментира той. - Ние обаче няма да се откажем да търсим справедливост. Затова настояваме за пълен контрол и прозрачност при разходването на средства за енергийна ефективност. От СО са длъжни да покажат на гражданите как изпълняват Закона за енергийна ефективност в общинските дружества".

Калоян Паргов разкри, че в питането ще бъдат включени и въпроси, свързани с транспорта в София. "Настояваме да знаем колко са изминатите километри, консумацията на електрическа и топлинна енергия в общинските дружества Столичен автотранспорт, Столичен електротранспорт, ЦГМ, Метрополитен за периода 2015-2018 година, каза заместник-председателят на Комисията по транспорт и туризъм към СОС от БСП. - Посоченият период е обхванат от Плана за действие по енергийна ефективност. Настояваме за подробна справка по видове горива, брой транспортни средства, където е приложимо, киловатчаса и лева. Освен това от Столична община да кажат дали има извършени енергийни обследвания на уличното и парковото осветление на територията на града, както и дали са изпълнени мерки за енергийна ефективност на уличното и парковото осветление. Освен това настояваме да ни информират за това какви са изпълнените и планирани енергоспестяващи мерки на уличното и парковото осветление".

Лидерът на БСП - София разкри, че в питането, което предстои да бъде внесено в Столична община, въпросите са съвсем конкретни и са над 10. "Ще изискаме от СО да ни предоставят и информация за вида на отпадъците, използвани за производство на RDF гориво, защото се оказа, че според експертите в общината RDF-а бил биогориво?! Подобно твърдение на „експертите“ в общината говори за потресаваща некомпетентност", завърши Калоян Паргов.

Странична лента