Съдържание

Статии

МИЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

Родена е на 05.10.1957 г. в град Балчик. Висше образование: магистър по управление на стопанските дейности; магистър по право; педагогика. Заместник-председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; член на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост. Зам.-председател на СОС.

Приемно време
Всеки втори вторник от месеца в район "Младост" - сградата на районната администрация. 

Фейсбук страница на Милка Христова

Странична лента