Съдържание

Статии

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДАНЕВ

Роден е на 12.02.1976 г. в град София. Висше образование: специалност "Право" в ПП "Паисий Хилендарски и специалност "Международни отношения" в УНСС. Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; член на постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби.

Фейсбук страница на Владимир Данев

Странична лента