Съдържание

Статии

МАРИН БОРИСОВ СТОЯНОВ

Роден е на 22.08.1958 в гр. Банско. Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност. 

Приемно време
Веднъж седмично на ул. "Позитано" 20.

Фейсбук страница на Марин Стоянов

Странична лента