Съдържание

Статии

БСП внесе доклад в СОС за засилване на охраната на училищата и детските градини

Групата общински съветници от БСП внесе в СОС доклад за необходимостта от засилване на охраната на общинските училища и детски градини в столицата. 

В доклада се казва, че след последните трагични събития в сърцето на Европа, с особена острота стои въпросът за сигурността в учебните и детски заведения на територията на столицата. Охраната в училищата у нас и в частност в София, от години е нерешен въпрос, което стана особено видно след трагичния инцидент в двора на училище в Сливен. Когато става дума за охраната на училищата трябва да се има предвид, че проблемите са няколко: 

  • Част от училищата, поради липса на достатъчно средства не са наели охранителна фирма и охранителният режим се осъществява от назначени от самите училища портиери, които нямат правомощията на охранители, а и по всяка вероятност нямат и капацитета да ги изпълняват охранителна дейност. ;

  • При останалите училища, които се охраняват от охранителни фирми, проблемът е в качеството на предоставяната услуга. Поради „непрестижност” на охраняваните обекти – училища и детски градини – охранителите обикновенно са пенсионери или лица със съмнителни интелектуални и дори физически възможности.; 

  • В много от училищата оградите на дворовете не са в добро състояние и достъпът е възможен от няколко места, което затруднява допълнително осъществяването на охранителната дейност; 

  • Голяма част от училищата нямат достатъчно средства, за да разширят видеонаблюдението извън помещенията, в които се провеждат зрелостните изпити.

На базата на направените констатации, общинските съветници от БСП предлагат да бъдат взети следните мерки:

  1. Да се направи преглед на състоянието на охраната в детските градини и училищата на територията на столицата за резултатите, от който да се информира постоянните комисии по „Образование, култура, наука и културно многообразие” и „Обществен ред и сигурност” на СОС.

  2. В предстоящото обсъждане на бюджета на Столична община за 2016 г. да се планират средства за цялостно решение на проблема с оградите на училищните дворове, с цел гарантиране сигурността на учащите се.

Странична лента