Съдържание

Статии

ПОЗИЦИЯ на Младежкото обединение в БСП София

ДО Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО

КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И

ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

           Организацията на Младежкото обединение в БСП – София се обръща към Вас и към ръководената от Вас администрация, изразявайки категорично позицията си против деленето на българските студенти на приоритетни и неприоритетни. Подобни квалификации и разграничителни категории са недопустими, в контекста на заявената от Вас и правителството, в което участвате програма за управление и поетите ангажименти към учещите млади хора.

           Ние, младите социалисти, заставаме зад интересите и вижданията на своите колеги, връстници и приятели, изучаващи специалностите Право, Медицина и Икономика. Заставаме  уверени, че отдавайки голяма част от времето си на своето образование, инвестирайки в нравственото и професионалното си израстване, те ще останат да се развиват и работят в България. Не рушете бъдещето на тези млади хора, не ограбвайте бъдещето на България!

          Екипът на МОН е призван да съсредоточи вниманието си не към деленето на студентите, не към осигуряването на благосъстоянието на едни за сметка на други, а да създаде нормални и устойчиви условия младите хора да получават достъпно и качествено образование. Създайте условия за достойно и възможно академично израстване!

         Екипът на МОН трябва да съсредоточи вниманието си към поощряване на студентите за постигане на по-високи образователни стандарти и успешна реализация на пазара на труда. Трябва да предлага работещи политики в образованието, а не разделение сред студентите в българските университети.

     Младежкото обединение в БСП София се обявява в подкрепа на справедливите  протестни действия на студентската общност в София и страната. И заявяваме, че ще подкрепим всички действия, които са в защита на правата на студентите!

 

„Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за благото на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо.“

Константин Иречек

Странична лента