Съдържание

Статии

2. Христо Танчев Проданов

2. Христо Танчев Проданов, 39 г, магистър по индустриален мениджмънт, член на съвета на директорите на фирма

Странична лента