Съдържание

Статии

Христо Проданов: Имало ли е политически чадър над директора на СЗОК Биляна Пенева?

Имало ли е политически чадър, разпънат от управляващите от ГЕРБ над директора на Столичната здравноосигурителна каса Биляна Пенева? Този въпрос поставя народният представител от "БСП за България" Христо Проданов, след като стана ясно, че специализираното звено "Антикорупция" при Софийска градска прокуратура (СГП) е привлякло Биляна Пенева като обвиняема.

Преди седмица, по време на парламентарен контрол, Проданов попита здравния министър Николай Петров защо не е изпълнено решение на Надзорния съвет на НЗОК, от юни миналата година, за освобождаване от длъжност на Пенева.

Народният представител изнесе и данни за конфликт на интереси. На 8 март 2017 дъщерята на Пенева - Кремена Берова е назначена за началник отдел "Информационно обслужване" в Първа АГ-болница "Св. София". На 23 март директорът на болницата д-р Гергана Коларова упълномощава Берова да представлява болницата пред НЗОК, СЗОК, МЗ и всички други държавни и общински институции за изпълнението и отчитането на дейностите по сключените договори. Проданов поясни, че пълномощното е безсрочно и следва да се тълкува изцяло в полза на пълномощника. Дъщерята на д-р Пенева подписва заповедите за извършване на проверки на "Св. София", назначени от директора на СЗОК, т.е. от майка ѝ. Подписва фактурите и спецификациите, с които болницата фактурира дейността си – респективно на своята майка.

В отговора си здравният министър Николай Петров заявява, че управителят на НЗОК не е констатирал нарушения на трудовите задължения на директора на СЗОК, тежестта на които да доведат до освобождаването й от заеманата длъжност.

"Днес, след като вече е налице обвинение за системни тежки нарушения и злоупотреба с власт от страна на Биляна Панова, възниква въпросът кой и защо е „упражнявал закрила“ над нея и не е допуснал да бъде изпълнено решението на Надзорния съвет на НЗОК?" – пита народният представител.

Според Христо Проданов, в най-кратки срокове, новото ръководство на НЗОК трябва да предприеме необходимото СЗОК да започне да работи според правилата и да изпълнява функциите, които са ѝ вменени по закон, в интерс на гражданите.

Странична лента