Съдържание

Статии

Жените социалистки от София и Смолян поискаха бърза ратификация на Истанбулската конвенция

При голям интерес в Смолян се проведе двудневната кръглата маса "Насилието през очите на жената", организирана от Обединението на жените социалистки в БСП - София, заедно с ОЖС – Смолян. В нея взеха участие Дора Янкова - народен представител от "БСП за България", член на НС на БСП и на ИБ на ОЖС в БСП, Сийка Иванова - председател на ОЖС - Смолян, Таня Найденова - председател на ОЖС в БСП – София. Лектори бяха, народният представител от "БСП за България" проф. Иво Христов, зам.- председателят на БСП – София и бивш зам.-министър на образованието проф. Ваня Добрева, психологът Христо Монов, Милена Кадиева от "Джендър алтернативи" и Ани Ананиева от Агенцията за социално подпомагане, които представиха пред участниците различните аспекти на насилието.

На 25 ноември, Международният ден за борба с насилието над жени, участниците във форума се обединиха около предложението депутатите от "БСП за България" да съдействат за максимално бързото ратифициране от Народното събрание на Истанбулската конвенция.

Жените социалистки от София и Смолян излязоха и с конкретни предложения да се преразгледа и осъвремени Методологията за деинститутонализация от 2012 г. с цел превенция на насилието над деца и възрастни хора в социалните услуги. Освен това да се направят промени в Семейния кодекс за ускоряване на процедурите по осиновяването на деца, лишени от родителски грижи. Да се преразгледат приетите ДОС и базираните на тях учебни програми, за да се гарантира по-добро хуманитарно обучение и образование на българските ученици, особено по български език и литература и история. Както и незабавно да бъде приет стандартът за физическа среда, който да гарантира преминаването към едносменен режим във всички училища през 2021 г.

Женските организации на БСП решиха да организират и събития за обсъждане на проявите на насилие и агресия и да обмислят създаването на постоянни форми на работа с децата по места за осмисляне на свободното време.

Странична лента