Депутати в НС от БСП София - 2023-2024

Изборен район: 23-СОФИЯ

(“Витоша”; “Изгрев”; “Красно село”; “Лозенец”; “Младост”; “Панчарево”; “Студентски”; “Триадица”; )

ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ

 • Дата на раждане : 24/03/1977 , Панагюрище , България
 • Професия: инженер; икономист;
 • Езици:
 • Избран(а) с политическа сила: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, 8.93 %
 • Участие в предишно НС: 44 НС; 45 НС; 46 НС; 47 НС; 48 НС;
 • E-mail: Hristo.Prodanov@parliament.bg

Изборен район: 24-СОФИЯ

(“Възраждане”; “Искър”; “Кремиковци”; “Оборище”; “Подуяне”; “Сердика”; “Слатина”; “Средец”; )

ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ

 • Дата на раждане : 9/10/1970 , Велико Търново , България
 • Професия: инженер;
 • Езици: английски; руски;
 • Избран(а) с политическа сила: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, 8.93 %
 • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС; 44 НС; 45 НС; 46 НС; 47 НС; 48 НС;
 • E-mail: Georgi.Svilenski@parliament.bg

Изборен район: 25-СОФИЯ

(“Банкя”; “Връбница”; “Илинден”; “Красна поляна”; “Люлин”; “Надежда”; “Нови Искър”; “Овча купел”; )

КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА

 • Дата на раждане : 16/01/1969 , с. Крушовица , България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски; френски;
 • Избран(а) с политическа сила: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, 8.93 %
 • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС; 44 НС; 45 НС; 46 НС; 47 НС; 48 НС;
 • E-mail: Korneliya.Ninova@parliament.bg
Scroll to Top