ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП СОФИЯ В МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - 2023-2027

ДИАНА НИНОВА ТОНОВА Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (юридическо)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

 • ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
 • ПК по здравеопазване и социална политика (Член)
 • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Първи и трети вторник от месеца от 16:00 до 18:00 часа,
на адрес: гр. София, ул. “М. Бобатинов”, бл. 31 (район “Триадица”)

ЕНЬО ЕНЕВ САВОВ Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

 • Доктор / Магистър по Право

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

 • ПК за децата, младежта и спорта (Заместник-председател)
 • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
 • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

ИВАН МАКСИМОВ ПЕШЕВ Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ОБРАЗОВАНИЕ: Средно


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

 • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Заместник-председател)
 • ПК по здравеопазване и социална политика (Член)
 • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

ИВАН МИТЬОВ ВИДЕЛОВ Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (Национална сигурност и отбрана)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

 • ПК по местно самоуправление и нормативна уредба (Председател)
 • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)
 • ПК, съгласно Закона за противодействие на корупцията (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Всяка първа сряда на месеца от 13:00 до 15:00 часа,
на адрес: ул. “Леге” № 10, ет. 4

ИВАН ЯНЧОВ ТАКОВ Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

 • Финанси
 • Публична администрация

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2011 – 2015; 2017 – 2019; 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

 • ПК по транспорт и пътна безопасност (Председател)
 • ПК по финанси и бюджет (Заместник-председател)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

НИКОЛАЙ ВЕЛЬОВ ВЕЛЧЕВ Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (икономическо)

 • Магистър “Счетоводство и контрол”

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023; 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

 • ПК за връзки с гражданското общество (Председател)
 • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Заместник-председател)
 • ПК по обществен ред и сигурност (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

СТАНИСЛАВ ЧАВДАРОВ МЛАДЕНОВ Общински съветник от МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше

 • Икономика на туризма
 • Финанси

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2023 – 2027


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

 • ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти (Заместник-председател)
 • ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)
 • ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране (Член)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

 • Всеки първи четвъртък от 15:00 до 16:00 часа в ж.к. “Обеля-2”, бл. 275 в клуба на БСП;
 • Всеки последен четвъртък от 15:00 до 16:00 часа в ж.к. “Надежда-1”, ул. “Дравски бой” № 6
Scroll to Top