БСП София в Столична община през годините

Общински съветници от БСП в периода 1991-2023 г. в София

Мандат 1991-1995 г.

1. Александър Стамболийски
2. Анна Янева – зам.-министър на икономиката и енергетиката през 2005-2009 г.
3. Атанас Дюлгеров – Сердика
4. Атанас Гиндев
5. Богдана Младенова
6. Виолета Милевска
7. Георги Иванов
8. Димитър Момчилов
9. Димитър Георгиев
10. Елена Тотева
11. Иван Делиев
12. Иван Гаджев
13. Иво Арсов
14. Йорго Стефанов до 29.11.1991
15. Катерин Катеринов
16. Николай Александров
17. Панайот Бончев
18. Пламен Сергиев
19. Симеон Симеонов
20. Стефан Василев – секретар на СОС
21. Стефан Сотиров
22. Румен Йовчев
23. Стоимен Велев
24. Юлиян Генов
25. Тодор Модев
26. Татяна Симеонова
27. Тодор Костадинов
28. Христофор Христов
29. Цветанка Платиканова

Мандат 1995-1999 г.

1. Тодор Иванов Модев – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
2. Димитър Колчев Момчилов – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
3. Божидар Любомиров Влахов – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
4. Цветанка Савова Лалова – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”, от януари 1996 г.
5. Гинка Георгиева Чавдарова-Кършакова – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
6. Людмил Борисов Миланов – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
7. Славейко Борисов Гълъбов – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
8. Александър Георгиев Стамболийски – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
9. Анна Георгиева Янева – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
10. Емил Лазаров Удрев – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”, независим от септември 1997 г.
11. Мирослав Спасов Дачев – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”, независим от септември 1997 г.
12. Стойко Михалев Пеев – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
13. Петко Петков Георгиев – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
14. от юни 1997 г. Лилия Маринова Долджева – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”,
15. Бойко Александър Маринков – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
16. Румяна Кирилова Стоева – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
17. Мичо Дочев Райковски – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
18. Стефан Венев Василев – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
19. Величка Атанасова Халилова – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”,независим от септември 1997 г.
20. Виолета Любенова Милевска – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
21. Димитър Петров Райчев – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
22. Найден Николов Манов – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
23. от октомври 1997 г. Симеон Петров Симеонов – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”,
24. Георги Петрушев Христов – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност”
25. Виктор Пенев Трифонов – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност” 69. Иван Филипов Ковачев – БСП, БЗНС “Ал. Стамболийски”, ПК “Екогласност

Мандат 1999-2003 г.

1. Тодор Иванов Модев
2. Сталин Генадиев Йорданов
3. Мичо Дочев Райковски
4. Борислав Янков Борисов – архитект
5. Анна Георгиева Янева
6. Евтим Димитров Евтимов
7. Христофор Ефтимов Христов
8. Катя Николова Димитрова – – районен съветник в Коларовски район (1980-1987), секретар на Изпълнителния комитет на ОбНС “Надежда” (1987-1991), районен съветник и председател на групата районни съветници от БСП в район “Надежда” (1995-1999); Участвала в кандидат-кметските кампании на Венцислав Йосифов (1995) и Румен Овчаров (1999). Член на Градския съвет на БСП от 1993 г.10.Росен Малинов Малинов
11. Иван Филипов Ковачев
12. Валентин Цветков Котов – кмет на Нови Искър през 2007-2011 г.
13. Стефан Венев Василев – дългогодишен председател на БСП в Банкя (до 2016).
14. Никола Николов Раднев
15. Бойко Александров Маринков – научен сътрудник в Института по балканистика на БАН.

Мандат 2003-2007 г.

1. Христофор Христов – председател на групата
2. Божидар Димитров – директор на Националния исторически музей (1994-1998; 2001-2017).
3. Желю Бойчев
4. Петър Колев – районен съветник във Връбница през 1995-1999 г., зам.-ректор на ВТУ “Т. Каблешков”
5. Георги Стоименов
6. Мичо Райковски – зам.-председател на СОС
7. Цветанка Георгиева
8. Борислав Борисов
9. Таня Найденова
10. Антон Кутев
11. Анета Григорова
12. Борис Цветков
13. Асен Златев
14. Данаил Кирилов
15. Стефан Василев
16. Стоян Стоянов
17. Росен Малинов – областен управител на София (2013-2014)
18. Любомир Стоичков
19. Орлин Димов – историк по образование, работил в системата на МВР до 1992 г., председател на РС на БСП “Сердика” от 1995 до 2016 г.

Мандат 2007-2011 г.

1. Жельо Бойчев – председател на групата
2. Гергана Алексова
3. Георги Кадиев
4. Лилия Долджева
5. Росен Малинов
6. Георги Свиленски
7. Христофор Христов
8. Таня Найденова
9. Калоян Паргов
10. Генчо Пастърмов
11. Бойко Маринков
12. Юлия Спасова

Мандат 2011-2015 г.

1. Панайот Бончев – зам.-председател на СОС
2. Альоша Даков
3. Борислав Борисов
4. Калоян Паргов
5. Анна Славова
6. Милка Христова
7. Владимир Данев
8. Орлин Ваташки
9. Иван Мечков
10. Румен Георгиев
11. Николай Белалов
12. Иван Таков
13. Гергана Алексова
14. Теодора Делисивкова
15. Коста Иванов

Мандат 2015-2019 г.

1. Калоян Паргов – председател на групата
2. Милка Христова
3. Борис Цветков
4. Владимир Данев
5. Иван Таков – от 27.04.2017
6. Ирена Анастасова – до 27.04.2017
7. Альоша Даков – от 5.04.2018
8. Марин Стоянов – до 5.04.2018
9. Николай Николов

Мандат 2019-2023 г.

1. Калоян Паргов – председател на групата
2. Милка Христова
3. Иван Таков
4. Иван Пешев
5. Владимир Данев
6. Диана Тонова
7. Михаил Ставрев
8. Альоша Даков
9. Николай Николов
10. Васко Тодоров
11. Иван Мечков
12. Иван Видолов
13. Николай Велчев
14. Албена Кръстева
15. Петко Димитров

Scroll to Top