Кандидати за депутати от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разговарят за мерките ни в здравеопазването

Председателят на ГС на БСП София Диана Тонова и кандидатът за депутат от 23 МИР Ивайло Маринов и се срещнаха с граждани на столичния район „Триадица“ до 29 ДКЦ. Угрижени, гражданите поставяха пред тях проблемите, с които се сблъскват в здравеопазването ни. А кандидатите с много позитивизъм и вяра, че на 9 юни ще ни подкрепят, запознаха избирателите с мерките, които „БСП за България“ ще отстоява в сектор здравеопазване в 50-тия парламент. Сред тях::

  • Премахване статута на търговски дружества на болниците;
  • Равни условия за финансиране и контрол при разходване на публичните средства от лечебните заведения;
  • Запазване на лечебните заведения в отдалечените и планински райони и въвеждане на статут на „защитено лечебно заведение“ за тях;
  • Безплатни целеви стипендии за редовни специализанти и интензивно финансиране на специализации в чужбина, и осигуряване на работно място в здравната система на страната;
  • Намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на 9%;
  • Контрол върху обществените средства за здравеопазване чрез централизиран търг за доставка на лекарствата от реимбурсния списък и на медицинските изделия, провеждан на годишна база;
  • Приемане на мерки, подпомагащи разкриването на аптеки в отдалечените и планинските слабонаселени райони. Разкриване на поне една денонощна аптека във всяка българска община. Въвеждане на услугата „мобилна аптека“;
  • Облекчаване на условията за финансиране на „ин-витро” процедури.

С номер 24 за достойна България в мирна Европа!

Scroll to Top