Среща с граждани в парк “Гео Милев”

Кандидатите за депутати от #БСП за България в 24 МИР днес се срещнаха с граждани в парк “Гео Милев”. В разговорите си с хората те акцентираха на мерки, които да гарантират правото на достоен живот и които ще отстояват в 50-то Народно събрание, а именно:

За пенсионерите:

➢ Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии (обхваща близо 1,3 милиона пенсионери);

➢ Законово уреждане на задължително изплащане на коледни и великденски добавки за всички пенсионери: с размер на пенсията под средната за страната – добавка 20 на сто от минималната пенсия; с размер на пенсията над средната за страната – добавка 10 на сто от минималната пенсия;

➢ Увеличение на т.нар. „вдовишки добавки“ (добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, във връзка с чл. 49 от НПОС) от 30% на 33%;

➢ Увеличение на добавката от Учителския пенсионен фонд (за учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО), от 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия на 0,5 на сто;

➢ Безплатни лекарства за хората над 75-годишна възраст (или за пенсионерите).

За уязвимите групи:

➢ Създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия за хора с увреждания;

➢ Законодателство в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на труд и достоен живот;

➢ От 10 до 25 декември 2023 г. еднократна помощ от 100 лева за хора с увреждания (всички, които получават помощи от АСП- по чл. 20 от ЗХУ).

✅ 24 за достойна #България в мирна Европа

Scroll to Top