Диана Нинова Тонова

Родена 30.06.1972г.
Образование: Магистър по право. Специализация по европейско право и
евроинтеграция. Начална и предучилищна педагогика – полувисше
образование.
Професионална реализация: Над 20 години юридически стаж в общинската и
държавна администрации. Адвокат САК от 2019г.
Зам.областен управител на Област София – м.юни 2013г.-м.декември 2014г.
Областен управител на Област София – служебен кабинет 2017г. Началник на
политическия къбинет на Министъра на туризма – м.декември 2021-м.юли
2022г.
Общински съветник в СОС от групата на „БСП за България” – мандат 2019-2023. Зам председател на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация, член на ПК по здравеопазване и социална политика и на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика. Общински съветник в СОС от групата на МК „БСП за България” – мандат 2023-2027. Заместник председател на СОС. Член на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация, член на ПК по здравеопазване и социална политика и на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика. 

Член на БСП от 2005г.
От 2019г. до 2023г. – председател на РС на БСП „Триадица”.

Scroll to Top