КОНТРОЛНА КОМИСИЯ КЪМ ГС НА БСП СОФИЯ

Таня Митова – Председател

Светослав Пожидаев – Зам. председател, партийна и организационна дейност

Ивайло Маринов – Зам. председател, икономическа дейност

Евгени Тарасов – Секретар

Божана Касабова – Член

Виолетка Трифонова- Генова – Член

Георги Свещников – Член

Красимир Пащрапански – Член

Лузина Панева – Член

Любка Игнатова – Член

Марияна Борисова – Член

Радка Каменска – Член

Чавдар Вълчков – Член

Scroll to Top