ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ГС НА БСП СОФИЯ

Диана Тонова – Председател

Марин Пенков – Зам. председател, партийна и организационна дейност

Георги Свиленски – Зам. председател, национални политики

Александър Симов – Зам. председател, идейно – политическа дейност

Борис Цветков – Зам. председател, местни политики

Михаил Ставрев – Секретар, коалиционна политика

Цветелин Софрониев – Секретар, организационна дейност

Райна Душкова – Секретар, медийна дейност

Нина Ангелова – Член, работа с движение на жените

Лозан Такев – Член, работа с движение на ветраните

Бойко Петев – Член, финансова дейност

Николай Николов – Член, работа с неправителствени организации

Милко Панов – Член, крайградски райони

Мая Александрова – Член

Христо Начев – Член

Десислава Андонова – Член

Димитър Петров – Член

Scroll to Top